حل مشکل بارگیری

این برنامه رایگان است؟

برای بارگیری برنامه از Softonic مجبور نیستید هیچ پولی پرداخت کنید.بارگیری برنامه از سایت ما مطلقاً رایگان است.با وجود این، توجه داشته باشید که مجوز برنامه ممکن است رایگان نباشد.ما نرم‌افزارهای پولی را رایگان عرضه نمی‌کنیم.

Messenger

Messenger برای مجوز iphone:free

  • رایج‌ترین انواع مجوز در زیر آورده شده است:
  • رایگان:استفاده از برنامه رایگان است و هیچ‌گونه محدودیت زمانی وجود ندارد.
  • رایگان (GLP - مجوز کلی همگانی):استفاده و توزیع برنامه تا جایی رایگان است که کاربر کد و محتوای اصلی برنامه را حفظ کند.
  • نرم‌افزارهای تبلیغاتی رایگان:برنامه رایگان، ولی دارای تبلیغات است.
  • نسخه آزمایشی:می‌توانید از برنامه به‌طور رایگان استفاده کنید، ولی پس از چند روز اگر بخواهید به استفاده ادامه دهید، باید آن را خریداری کنید.
  • نمایشی:نسخه محدودشده‌ای است که می‌توانید رایگان استفاده کنید (گاهی بدون محدودیت زمانی).اگر نسخه کامل را خریداری نکنید، برخی از ویژگی‌های اصلی برنامه دردسترس نیست.
  • نسخه کامل:برای بارگیری و استفاده از برنامه باید برنامه یا بازی را خریداری کنید.

این اطلاعات مفید بود؟