Messenger

بارگیری Messenger برای iPhone

نسخه:
205.0
بارگیری رایگانبرای iPhone

Messenger بارگیری رایگان

وقتی روی بارگیری رایگان کلیک کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

  • شما به وبگاه خارجی هدایت می‌شوید تا بارگیری را به‌پایان برسانید.
  • با کلیک بر روی دانلود، شما را به فروشگاه App iTunes منتقل می کند، از جایی که می توانید بازی را دانلود و نصب کنید.

نکته‌ها: با کلیک بر روی دانلود، شما را به فروشگاه App iTunes منتقل می کند، از جایی که می توانید بازی را دانلود و نصب کنید.

در پلتفرم‌های دیگر هم دردسترس است